การลงทะเบียนใช้งานระบบ D-STAR (G3 DPlus by ICOM)

การลงทะเบียนใช้งานในระบบ DPlus US-Trust ในระบบ D-STAR ให้เลือกลงผ่านเกตเวย์ใดเกตเวย์หนึ่งเท่านั้น ในไทยเราแนะนำให้ลงผ่านเกตเวย์ที่ตั้งอยู่ที่ กสทช.

E24DA - Bangkok : http://e24da.dstargateway.org/Dstar.do

1. หลังจากนี้จะเข้าสู่หน้า Login ให้กด Register


2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบ


3. รอไม่เกิน 24 ชั่วโมง Admin จะทำการตรวจสอบ และ Activate user ให้ โดยจะมีอีเมล์แจ้งไปตามอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนเข้ามา

หลังจากนั้นให้กลับมา Login อีกครั้ง เมื่อ Login เข้าไปแล้วให้กดในหัวข้อ Personal Information จะแสดงดังรูป


หัวข้อที่ 1 กรอบสีเขียว ให้เคาะ spacebar หนึ่งครั้ง เป็นการตั้งค่าหลักของคอลซายเรา
หัวข้อที่ 2 กรอบสีแดง กรอกอักษร A-Z อะไรก็ได้ แต่ห้ามใช้ G และ S
ข้อมูลในหัวข้อนี้จะนำไปให้ในการตั้งค่าใช้งานฟังก์ชั่น Access Point Mode หรือ Terminal Mode
จากนั้นกด Update

เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ D-STAR by ICOM


73 ,88

D-STAR Thailand Admin Team